CCTV系統產品GANZ
    CS接口攝像機系列
    一體化攝像機系列
    高速球攝像機系列
    高清網絡攝像機系列
    數字網絡錄像機系列
    數字高清系統管理軟件
    數字液晶監視器系列
CCTV鏡頭產品Computar
    變焦鏡頭
    定焦鏡頭
    工業自動化鏡頭
    非球面鏡頭
    針孔鏡頭
    鏡頭附件
    變倍鏡頭(手動)
    變倍鏡頭(電動)
 
首頁 >> 事業內容 >> CCTV鏡頭產品Computa
變焦鏡頭  

變焦鏡頭

手動變焦鏡頭應用靈活,配合攝像機使用能達到最佳效果。在復雜的環境下,與使用定焦鏡頭相比,焦距可調節的手動變焦鏡頭實際上降低了成本。我們所有的鏡頭均為CS接口,使用玻璃材料,金屬調節螺絲,并且提供三年的質保服務。

焦距、規格 手動光圈 直流驅動自動光圈 視頻驅動自動光圈
1/3″ 2.8-12mm F1.6 IR 1 Mega TG4Z2816FCS-MPIR
1/2″ 25-135mm F1.8 3 Mega H5Z2518C-MP HG5Z2518FC-MP
1/2.7″ 12.5-50mm F1.4 IR 3 Mega A4Z1214CS-MPIR AG4Z1214FCS-MPIR
1/2.7″ 3.1-8mm F1.2 IR 3 Mega A3Z3112CS-MPIR AG3Z3112FCS-MPIR
1/2″ 4.5-13.2mm F1.8 IR 3 Mega H3Z4518CS-MPIR
1/3″ 3-8mm F1.2 IR 3 Mega T3Z0312CS-MPIR TG3Z0312FCS-MPIR
1/3″ 1.8-3.6mm F1.6 T2Z1816CS TG2Z1816FCS TG2Z1816AFCS
1/3″ 3.5-8.0mm F1.4 T2Z3514CS-2 TG2Z3514FCS-2 TG2Z3514AFCS-2
1/3″ 2.3-6.0mm F1.2 T3Z2312CS TG3Z2312FCS TG3Z2312AFCS
1/3″ 2.9-8.2mm F1.0 T3Z2910CS TG3Z2910FCS
1/3″ 3.5-10.5mm F1.0 T3Z3510CS TG3Z3510FCS TG3Z3510AFCS
1/3″ 2.8-12mm F1.3 T4Z2813CS TG4Z2813FCS TG4Z2813AFCS
1/3″ 2.8-12mm F1.3, IR T4Z2813CS-IR TG4Z2813FCS-IR
1/3″ 5.0-50mm F1.3 T10Z0513CS-2 TG10Z0513FCS-2 TG10Z0513AFCS
1/3″ 2.9-8.2mm F1.0, IR T3Z2910CS-IR TG3Z2910FCS-IR
1/2″ 4.5-10mm F1.6 H2Z4516CS-2 HG2Z4516FCS-2 HG2Z4516AFCS-2
1/2″ 4.5-12.5mm F1.2 H3Z4512CS HG3Z4512FCS HG3Z4512AFCS
1/2″ 4.5-12.5mm F1.2, IR H3Z4512CS-IR HG3Z4512FCS-IR HG3Z4512AFCS-IR
1/2″ 10-30mm F1.4 H3Z1014CS HG3Z1014FCS HG3Z1014AFCS
1/3″ 8.5-40mm F1.3, IR T5Z8513CS-IR TG5Z8513FCS-IR TG5Z8513AFCS-IR
版權所有:希比希(北京)貿易有限公司
  京ICP備17074715號
  

国际象棋入门